ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Essay on Importance of Prayer in Kannada

Essay on Importance of Prayer in Kannada ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ, ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ:

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Essay on Importance of Prayer in Kannada

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Essay on Importance of Prayer in Kannada

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಮನುಷ್ಯನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಅವನ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು, ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಸಂತರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮೋಕ್ಷದ ಬಾಗಿಲು ಎಂದು ಕರೆದರು.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಸ್ತುತಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಸಹಾಯ ಕೇಳುವುದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು, ಇತರರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮೌನವಾಗಿ, ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಏಕಾಂಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಧ್ಯಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಓದುವ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಜಪಮಾಲೆ, ಪಠಣ, ಭಜನೆ, ಪೂಜಾ ಸಂಗೀತ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸಾಧನವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Essay on Importance of Prayer in Kannada

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Essay on Importance of Prayer in Kannada

ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೂ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸಮೂಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು, ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಕೈಮುಗಿದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ, ಕ್ರಮೇಣ ದೇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅದೃಶ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮಾನವೀಯತೆಯ ಭಾವ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಅದು ಮಾನವನ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ. ಅಂತಹ ಜನರು ಯಾರಿಗೂ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Essay on Importance of Prayer in Kannada

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Essay on Importance of Prayer in Kannada

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಇತರ ಜೀವಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆತ್ಮ ಮೋಕ್ಷದ ಆಧಾರವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಸಂತರು ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ನೆಮ್ಮದಿಯ ಭಾವ

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಉದ್ದೇಶಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬರ ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಚರಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ಒಬ್ಬರ ದೇವರ ಹೊಗಳಿಕೆ, ಆತನ ಹೊಗಳಿಕೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮೌನವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ರೂಪವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವಾಗ ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.

ದೇವರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತನ ನಡುವೆ ಸಂವಹನ

ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ಜಪಮಾಲೆ, ಮಂತ್ರ, ಹಾಡು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳ ಹೊರತಾಗಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ದೇವರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತನ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ವೇಷಕನು ತನ್ನ ಭಗವಂತನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಆಸೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಶುದ್ಧತೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯಗಳು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಸ್ಥಳವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ತಬ್ಧ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದೂ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊನೆಯ ಪದಗಳು

ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜೀವನವು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನದ ಬಹುಪಾಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಭೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಬಲದಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಶತಮಾನದ ನಾಯಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು.

ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ: ನೀವು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಭಾಷಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :-

Was this article helpful?
YesNo
Komal Mori

Komal Mori is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English, Kannada language.

   

Leave a Comment