ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ Essay on Mother in Kannada

Essay on Mother in Kannada ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ 200, 300, ಪದಗಳು.

ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ Essay on Mother in Kannada
Essay on Mother in Kannada

ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ Essay on Mother in Kannada

“ತಾಯಿ” ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಪದವಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದ ಜೀವನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯು ಜೀವ ನೀಡುವವಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ನನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ನನಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ

ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಇಡೀ ಜೀವನವು ಹೋರಾಟಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ತಾಯಿಗೆ ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿವೆ. ಈಗಲೂ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಸಂಘರ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ನಮಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಾವು ತಪ್ಪು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದಾಗ, ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನನ್ನ ತಾಯಿಯೂ ನನ್ನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ.

ಮೊದಲ ಗುರು ಮಾತೆ

ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗುರುವೂ ಹೌದು. ಅಮ್ಮನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನಡೆಯಲು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ತಾಯಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಯಾವುದು ನಿಜ? ಇನ್ನೇನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ? ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಕಲಿಯಿರಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕಲಿಯುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರು ಎಂದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಬೈಯುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ತಾಳೆ. ನಾನು ದುಃಖಿತನಾದಾಗ, ನನ್ನ ಮಸುಕಾದ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರುವುದು ನನ್ನ ತಾಯಿ.

Essay on Mother in Kannada ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ 200, 300, ಪದಗಳು.
Essay on Mother in Kannada

ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಂಧ Essay on Mother in Kannada

ತಾಯಿ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ, ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾಳೆ, ತಾಯಿ ಮೊದಲ ಗುರು, ತಾಯಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಿತ, ತಾಯಿ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ, ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಾಯಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾಳೆ.

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನ

ದೇವರಿಗಿಂತ ತಾಯಿ ಮುಖ್ಯ. ದೇವರು ಕೂಡ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ದೇವರ ಮುಂದೆ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ತುಂಬಾ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ.

ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ತಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾಳೆ ಆದರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಹಿಸಲಾರಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನವು ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿದೆ, ನಾವು ದುಃಖಿತರಾದಾಗ, ತಾಯಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.

ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಾಗ ತಾಯಿಯು ಸಹಿಸಲಾಗದ ನೋವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಇಹಲೋಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾಳೆ. ತದನಂತರ ಸಾವಿರಾರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಬದುಕಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು.

ತಂದೆ-ತಾಯಿಯರ ಜೊತೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸದಾ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಬೇಕು.ಅಮ್ಮನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ತಾಯಿ ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಖಂಡನೆಯ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅಡಗಿದೆ.ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು. ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.

ತೀರ್ಮಾನ

ತಾಯಿ ಪೂಜ್ಯರು. ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾನೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರ ತ್ಯಾಗದ ಋಣವನ್ನು ಹಲವು ಜನ್ಮಗಳಿಂದಲೂ ನಾವು ತೀರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು!

FAQs

ತಾಯಿಯ ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥವೇನು?

ಮದರ್ ಎಂಬುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ, ಸಂಕ್ಷೇಪಣವಲ್ಲ. ಅವಳು ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಮಗುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ನಾಮಪದವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದು ಸಂಕ್ಷೇಪಣವಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪೂರ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ರೂಪವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ತಾಯಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುವುದು?

ತಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಿಶೇಷಣ ಯಾವುದು? ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷಣಗಳು ಪ್ರೀತಿಯ, ದಯೆ, ಪ್ರೀತಿಯ, ಸಹಾನುಭೂತಿ, ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ, ಬಲವಾದ, ಅಸಾಧಾರಣ, ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ, ಕಾಳಜಿಯುಳ್ಳ ಮತ್ತು ಸಾವಧಾನಿಕ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :-

Was this article helpful?
YesNo
Komal Mori

Komal Mori is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English, Kannada language.

   

Leave a Comment