49+ Flirting Lines For GF in Marathi

Flirting Lines For GF in Marathi: Here are some flirting lines in Marathi that you can use for your girlfriend:

49+ Flirting Lines For GF in Marathi

Flirting Lines For GF in Marathi

 • “तुझ्याकडून मिळण्याचं आनंद तर माझ्य्या आवाजाच्या संगीताच्या सुरातल्या संगीताचं प्रेमपूरितं आहे.”
 • “तुमच्या हातातल्या वायुच्या स्पर्शाचं आनंद तर माझ्य्या हृदयातल्या प्रेमाच्या तारंबळांना सहवास देण्याचं आनंदीत आहे.”
 • “तुमच्या हसण्याच्या स्मिताच्या पीछ्या माझ्या सर्व संकट लपवाव्या, आणि तुमच्या हाताच्या स्पर्शात माझ्या सर्व सुख मिळाव्या.”
 • “तुझ्या नजरेतल्या उत्तराचं अद्वितीय रहस्य आहे, ज्यातल्या शब्दांमुळे माझ्या मनाच्या कविता आपल्या नजरेतल्या आभासाने लिहिली जाते.”
 • “तुमच्या आवाजाच्या मंद हलक्या तरंगांनी माझ्या मनाच्या संगीताच्या सुरांच्या संगीताचा प्रवेश केला.”
 • “तुमच्या हाताच्या स्पर्शाने माझ्या दिलाचं धडकणं फक्त वाढतं, पण तुमच्या हाताचं स्पर्श तो अत्यंत कोमल आणि आनंददायक आहे.”
 • “तुमच्या आवाजाने माझ्या जीवनातल्या सर्व सुंदर संवादांना अर्थ मिळतं, आणि तुमच्या स्पर्शाच्या वाटच्या साथी माझ्या जीवनाच्या हरवलेल्या अंधारात स्वच्छतेचं उजळ दिलं.”
 • “तुमच्या नजरेतल्या आकर्षक हसण्याच्या सवयीच्या स्वराने माझ्या दिलाच्या कोनत्याही कोनत्याही वार्तेचं आनंददायक बनवतं.”
 • “तुझ्या बिना स्मिताने माझ्या आयुष्याचं रंग विचारलं आहे, आणि तुमच्या हाताच्या स्पर्शाच्या वाटच्या साथी माझ्या आयुष्याच्या गर्वनिवडीतल्या पृष्ठांचं लिखित अर्थ समझायला मदत करतं.”
 • “तुमच्या हसण्याच्या स्मिताने माझ्या आवाजाच्या प्रत्येक सवयीच्या स्वराच्या सुरातल्या संगीताच्या सर्व सवयीच्या गाण्यांच्या सुरांच्या सर्व सवयीच्या स्वरांच्या संगीताच्या तारंबळांना आपल्याला जोडतं.”

Flirting Lines For GF in Marathi

 • “तुमच्या आवाजाचं सुर आणि माझ्या दिलाचं तारंबळ मिलवल्याने एक सुंदर संगीत सर्वत्र वाजतंय.”
 • “तुमच्या नजरेतल्या दिलच्या द्वारावर एक खूप खूप छोटं स्वप्न असतं, जो तुम्ही नक्की पूर्ण करू शकता.”
 • “तुमच्या स्मिताच्या प्याल्यात माझ्या सर्व दुख विसरू शकतो, आणि तुमच्या हाताच्या स्पर्शात माझ्या सर्व सुख मिळू शकतो.”
 • “तुमच्या नजरेतल्या उपहाराची खोटीत एक मोठी छोटी असतं: माझ्या दिलाचं धडकणं.”
 • “तुमच्या आवाजाने जिंकलेल्या सवयीचं स्वर तुमच्या नजरेतल्या तारंबळांच्या स्पर्शाच्या सुगंधाने माझ्या जीवनातलं ताज्या वाया देतं.”
 • “तुमच्या हाताच्या स्पर्शाने माझ्या दिलाच्या वजनाचं वाढतं, पण तुमच्या हाताचं स्पर्श तो अत्यंत कोमल आहे.”
 • “तुमच्या नजरेतल्या हरवलेल्या सुंदरतेच्या खोजीतल्या प्रेमाने माझ्या दिलाला नवं दिशा मिळालं.”
 • “तुमच्या स्पर्शाने माझ्या शरीरातल्या सर्व संवादांना अर्थ मिळतं, किंवा तुमच्या स्पर्शातल्या सुंदरतेच्या अर्थ माझ्या मनातल्या सवयीच्या गीतातून वाचतं.”
 • “तुमच्या हसण्याच्या प्रत्येक स्वासाने माझ्या जीवनातलं आनंद वाढतं, आणि माझ्य्या आवाजाच्या प्रत्येक सवयीच्या स्वराने तुमच्या हाताच्या स्पर्शाच्या वाटच्या साथी बनतं.”
 • “तुमच्या नजरेतल्या आकर्षक हसण्याच्या प्रत्येक सवयीच्या स्वराने माझ्या आवाजाच्या प्रत्येक संगीताच्या सुरातल्या संगीताचं आनंद घेतलं.”

Flirting Lines For GF in Marathi

 • “तुझ्याशी बोलताना जेव्हा तुझं आवाज आणि माझं दिल एकत्र मिसळतात, तेव्हा जिवंतपणे आनंद घेतो.”
 • “तुझ्याशी आपल्या मनातल्या विचारांच्या प्रवाहामुळे तुमच्या कानांतरचं माझं हृदय गातं.”
 • “तुझ्या आवाजाचं संगीत म्हणजे माझ्या दिलच्या तारंबळांवर संगीत वाजतंय.”
 • “तुझ्या हाताची स्पर्शं जेव्हा माझ्या हाताला लागतं, तेव्हा दुसऱ्या गण्याचं श्रीमंत होतं.”
 • “तुझ्या आवाजाच्या मंद हलक्या तरंगांनी माझ्या हृदयाच्या किनार्यावर संगीत बजवलं.”
 • “तुमच्या हसण्याची अंगीकार माझ्या दिलाच्या दरवाज्यावर कडवंती करतं.”
 • “तुमच्या नजरेतल्या स्वप्नांमध्ये आपल्या भविष्याचं आकार आणि रंग दिल्याचं आवश्यक आहे.”
 • “तुमच्या दृष्टीने जेव्हा तुमचं मन माझ्या किंवा तुमच्या आवाजाच्या सहय्याने असतं, तेव्हा माझं दिल तसेच धडकतं.”
 • “तुमच्या बिना मुस्कानाच्या तारंबळांनी माझ्या दिलाचं संगीत नव्हतं.”
 • “तुमच्या नजरेतल्या तारंबळांच्या दिशेनेचं आभास केल्यावर माझं व्याकुलतेचं शांत होतं.”

Flirting Lines For GF in Marathi

 • “तुझ्या हाताची स्पर्शं जरा माझ्या हृदयाच्या दारात जाऊ द्या, किंवा आपलं हृदयाचं GPS नक्की काम करू नका?”
 • “तुझ्याकडून आलेल्या सुवासाचं आनंद वातानं येईल की आपल्या आपल्या वाटेल का?”
 • “तुमच्या हसण्याची असणारी तास विसरू नका, कारण त्यातल्या मिनिटातल्या कधीचं मला आनंदित करतो.”
 • “तुमच्या बिना अंगातल्या बिना आवाजाचं माझ्या दिलचं धडकणं सुखाचं एहे.”
 • “तुमच्या नजरेतल्या सप्तरंगी पानांचं आनंद माझ्या आयुष्यात सर्वोत्तम रंगातलं.”
 • “तुमच्या आवाजाचं माजं प्रियचं गीत आहे, त्यातल्या शब्दांमुळे माझं दिल वाजतं.”
 • “तुमच्या हाताची स्पर्शं जेव्हा माझ्या हाताला लागतो, तेव्हा मला आवाज येईल की तुमच्या हातांच्या आवाजात.”
 • “तुमच्या नजरेतल्या आभाळांच्या दिशेनेचं आभास जी माझ्या आयुष्यातल्या सर्वोत्तम सणावं.”
 • “तुमच्या चेहऱ्यावर लिहिलेलं स्मित आणि माझ्या हृदयातलं आनंद एकत्र येतो.”
 • “तुमच्या आवाजाचं आशीर्वाद माझ्या वयाच्या सर्व प्रश्नांसाठी उत्तर आहे.”

Flirting Lines For GF in Marathi

 • “तुझ्याशी माझ्या आवाजांचं खेळ किती आवडतंय, असं अनुभवतंय का?”
 • “तुझ्याकडून असलेल्या हसतानाच्या आनंदातून माझ्या दिल्याचं धडकणं कधी थांबत नाही.”
 • “तुझ्याशी बोलण्याचं आनंद तर विचारण्याच्या पाऊल्यांतूनही असतं.”
 • “तुझ्याशी बोलतानाच्या तिच्या भवनात, माझ्या मनातलं ‘सजणीचं गाणं’ प्रेमपूरितं वाजतं.”
 • “तुझ्या नजरेतून जेव्हा तुझ्या आवाजाची आवड घेतली, तेव्हा माझ्या ह्रदयाचं ‘रंग फुलवतंय’.”
 • “तुझं हात जिंकलंस आहे, आता तुझ्याकडून हात मागतोस आहे.”
 • “तुझ्याशी देवापासून विचारताना माझं मन जिंकलंस.”
 • “तुझ्या दृष्टीने जेव्हा दिसतो, तेव्हा माझ्या जीवनातलं सर्वोत्तम पल आहे.”
 • “तुझ्याशी मनातल्या सवयीचं सांगा, तुमच्या नजरेतलं कोणतं रंग आहे?”
 • “तुझ्या आवाजाची संगीतं माझ्या कानांतर्गत समाविलंस.”

Remember to always use these lines in a respectful and appropriate manner, taking into consideration your girlfriend’s feelings and comfort level.

Also Read:

Was this article helpful?
YesNo
Suraj Bhardwaj

Suraj Bhardwaj is a SEO expert and publishes few posts on this website. This is B.Com. Graduation with 5 years experience in SEO.

   

Leave a Comment