90+ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ Instagram Friendship Quotes in Gujarati

Instagram Friendship Quotes in Gujarati [ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ ગુજરાતી]

90+ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ Instagram Friendship Quotes in Gujarati

Instagram Friendship Quotes in Gujarati [ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ ગુજરાતી]

🏄 સ્ટોરીમાં મેન્શન કરે એ નહીં, આપણી ગેરહાજરીનું ટેન્શન કરે એ સાચો મિત્ર !!

💕તું ના ચાહે મને. એનો રંજ નથી મને. હું હજી ચાહું છું તને. એની ખુમારી છે મને. ..

🏄ખાંડ વગરની ચા અને ગાળો વગરની દોસ્તી, બંને હંમેશા ફીકી જ લાગે છે !!

💕દોસ્ત તું ખાલી દોસ્ત નહીં, લાઇફલાઇન છે મારી !!

🏄જયાં પ્રેમ દગો આપે છે ત્યાં દોસ્તી જ આંસુ લુછે છે.

💕લાગણી હોય ત્યાં ઝઘડો થાય બાકી લાગણી ન હોય ત્યાં વાત પણ નથી થતી.

Instagram Friendship Quotes in Gujarati [ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ ગુજરાતી]

90+ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ Instagram Friendship Quotes in Gujarati

💕સાચા મિત્રો હ્રદયમાં રહે છે, રક્તની જેમ તનમાં વહે છે, જે કર્યુ કૃષ્ણ એ સુદામા માટે, મિત્રતા તેને જ કહે છે.

🏄મળી જાય તો, વાત લાંબી અને વિખુટા ૫ડે તો યાદ લાંબી એનું નામ મિત્રતા

💕જીંદગી ચાલે ના ચાલે વાંધો નહી…પણ જીંદગી માં “ભાઈબંધો” વગર તો નઈ જ ચાલે

🏄એ દોસ્ત ભાર એવો આપજે કે.. હું ઝૂકી ના શકું.. અને સાથ એવો આપજે કે.. હું મૂકી ના શકું…!!!

💕એક દોસ્તી એવી પણ કરી લઈએ, સાથે ભલે ના રહીએ પણ સાથ આપી જિંદગી જીવી લઈએ

🏄સાથે હોવું એ મિત્રતા નથી, સાથ આપવો એ મિત્રતા છે..!!

Instagram Friendship Quotes in Gujarati [ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ ગુજરાતી]

90+ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ Instagram Friendship Quotes in Gujarati

🏄દોસ્ત તુ ના હોય તો Feel થાય… અને હોય તો પછી મહેફિલ જ થાય

💕મિત્ર તે છે જે તમારા જીવન વિશે બધું જાણે છે અને હજી પણ તમને પ્રેમ કરે છે!

🏄દોસ્તી કા રીસ્તા ખુદા સે બઢકર હોતા હૈ લેકિન ૫તા તબ ચલતા હૈ જબ વો જુદા હોતા હૈ

💕દોસ્તીની તો કંઈ વ્યાખ્યા હોતી હશે… હાથ ફેલાવીને હેયું આપી દે એ મિત્ર…

🏄થોડાક સમજુ અને વધારે દિવાના છે, મિત્રો મારે થોડાક છે પણ મજાના છે.

💕જે દિવસે દોસ્ત મળેને એ દિવસ જ સાચો તહેવાર બની જાય !!

Instagram Friendship Quotes in Gujarati [ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ ગુજરાતી]

90+ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ Instagram Friendship Quotes in Gujarati

💕મળી જાય તો, વાત લાંબી અને વિખુટા ૫ડે તો યાદ લાંબી એનું નામ મિત્રતા

🏄સાહેબ ખાલી રેશનકાર્ડ જ જુદા છે, બાકી અમે તો સગા ભાઈ જ છીએ

💕જ્યાં દોસ્તી હોય ત્યાં આનંદ છે.

🏄દોસ્તી નો સબંદ પ્રેમ થી પણ મોટો છે કારણ કે દોસ્તી ક્યારે બેવફા નથી હોતી

💕તારી દોસ્તીએ જીવનમાં એવા રંગો પૂર્યા કે, જીવન મારું બની ગયું એકદમ રંગીન…

🏄દોસ્તીને ઉજવવાનો કોઈ દિવસના હોય સાહેબ,

Instagram Friendship Quotes in Gujarati [ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ ગુજરાતી]

90+ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ Instagram Friendship Quotes in Gujarati

🏄જીવનની દરેક મુશ્કેલી રૂપી બિમારીઓની Vaccine એટલે મિત્ર.

💕“જે કોઈ પૂછે તો હું યકીનવાનછી કે પુરાણી રેસીપીનું તળવું છે જ દોસ્તી.”

🏄કેવી સુંદર છે દોસ્તીની પરિભાષા હું શબ્દ ને તું અર્થ તારા વગર હું વ્યર્થ

💕જમાનો ભલે ખરાબ છે, ૫ણ મિત્રો મારા બેસ્ટ છે, ચમકે નહી એટલુ જ બાકી તો બઘા સ્ટાર છે.

🏄અમિત થાય પણ અમિત રહેવાનું ખુશ ભાગ્ય જોઈએ

💕દોસતી એ આપણનો આવાજ છે, જે કદાચ કોઈ સાથી નથી.

Instagram Friendship Quotes in Gujarati [ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ ગુજરાતી]

90+ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ Instagram Friendship Quotes in Gujarati

💕થોડાક સમજુ અને વધારે દિવાના છે, મિત્રો મારે થોડાક છે પણ મજાના છે.

🏄જો તાજમહેલ પ્રેમનું પ્રતિક છે, તો અડધી ચા દોસ્તીનું પ્રતિક છે.

💕મિત્રતા તો સાણસી જેવી જ રખાય, પાત્ર ગમે તેટલું ગરમ થાય પણ મુકે ઈ બીજો.

🏄એવો દોસ્તો જે વારંવાર જીવનમાં ઉતારા કરે છે, ઠીક માટે તેઓ શોધવામાં આવે છે.

💕માનો પત્ની અનેક થઈ શકે છે, પરંતુ સચ્ચા મિત્રો તો એક જ હોય છે.

🏄આ જગત માં એવા દોસ્તો પણ આવી જાય છે, કે જે વચન નથી આપતા પણ નીભાવી જાય છે.

Instagram Friendship Quotes in Gujarati [ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ ગુજરાતી]

90+ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ Instagram Friendship Quotes in Gujarati

🏄મિત્રતામાં મિત્ર એ મિત્રનો ભગવાન હોય છે, તે છૂટા પડે ત્યારે જ અનુભવાય છે.

💕સવાલ કરે દુશ્મન અને જવાબ મારો યાર દંઈ જાય એજ ભાઈબંધ

🏄એક દોસ્તી એવી પણ કરી લઈએ, સાથે ભલે ના રહીએ પણ સાથ આપી જિંદગી જીવી લઈએ.

💕સાથીને પાછા ન છોડીશ, ત્યારે જીવન તમારી અહેસાસ ન થાય છે.

🏄ઘણા મિત્રો મળ્યા જિંદગીમાં સાહેબ, અમુકે રંગ રાખ્યો તો અમુકે રંગ બદલ્યો

💕તમારી મિત્રતા સાથે, હંમેશા હાજર, તાળીઓ પાડવા માટે, પ્રખ્યાત શુભેચ્છા.

Instagram Friendship Quotes in Gujarati [ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ ગુજરાતી]

90+ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ Instagram Friendship Quotes in Gujarati

🏄કેવી સુંદર છે દોસ્તીની પરિભાષા, તું “શબ્દ” ને હું “અર્થ” તારા વગર હું “વ્યર્થ”.

💕પ્રેમના સંબંધો કરતા, દોસ્તીના સંબંધો વધારે મીઠા હોય

🏄એક Friendship એવી પણ કરી લઈએ, સાથે ભલે ના રહીએ પણ સાથ આપી Life જીવી લઈએ.

💕હંમેશા તમારી દોસ્તી પર આશા રાખો કે જ્યાં હું જેવા હોવા અને તમારી દોસ્તી સાથે હૂં જ રહુંગો.

🏄કડવા વેણ મોઢે કહે,હૈયામા કાયમ હેત, એના મેલા ન હોય પેટ,ઈ સાચા મિત્ર શામળા

💕જીવન માં એક મિત્ર કૃષ્ણ જેવો હોવો જોઈએ જે તમારા માટે યુદ્ધ ન લડે પણ સાચું માર્ગદર્શન તો જરૂર આપે.

Instagram Friendship Quotes in Gujarati [ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ ગુજરાતી]

90+ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ Instagram Friendship Quotes in Gujarati

💕થોડાક સમજુ અને વધારે દિવાના છે, મિત્રો મારે થોડાક છે પણ મજાના છે.

🏄જ્યાં સાત પેઢી સુધીની કોઈ ઓળખાણ ના હોય, છતાંય ભાઈ જેવો સંબંધ હોય એનું નામ ભાઈબંધ !!

💕મને નથી ખબર કે તારા માટે હું શું છુ, હા પણ મને એ ખબર છે કે તું મારા માટે તો મારી Life છે.

🏄દુશ્મન બની લડી લેજો, પણ દોસ્ત બની વિશ્વાસઘાત ના કરશો..

💕“મિત્રતા કરતા દેશ બધાને એકજ બનાવે છે.”

🏄એ દોસ્ત મને તારી દોસ્તી પર ગર્વ છે, દરેક પલ તને યાદ કરું છુ, મને ખબર નથી, પણ ઘરવાળા કહે છે કે, હું ઊંઘ માં પણ તારી સાથે વાત કરું છુ.

Instagram Friendship Quotes in Gujarati [ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ ગુજરાતી]

90+ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ Instagram Friendship Quotes in Gujarati

🏄તું મારો એ દોસ્ત છે જેને મેં હંમેશા મારો નાનો ભાઈ જ માન્યો છે !!

💕“દોસ્તી એવી છે કે જે મિત્રની સાથે રંગી રહી રહે છે પૂરી જિંદગી.”

🏄જે માણસ એક સાચો મિત્ર નથી બની સકતો , એ ભલે સફળ હોય પણ એનું જીવન નિષ્ફળ જ છે…

💕સાચા મિત્રો હ્રદયમાં રહે છે, રક્તની જેમ તનમાં વહે છે, જે કર્યુ કૃષ્ણ એ સુદામા માટે, મિત્રતા તેને જ કહે છે.

🏄દોસ્તી એટલે એક ખભાનું સરનામું જ્યાં દુઃખ ની ટપાલ ટિકિટ વિના પોસ્ટ કરી શકાય.

💕દોસ્તી માટે કોઈ પ્રપોઝ ના હોય દોસ્તોને, ખાલી ભાઈ કહો ત્યાં દુખના ભાગીદાર થઇ જાય !! 💐💐

Instagram Friendship Quotes in Gujarati [ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ ગુજરાતી]

90+ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ Instagram Friendship Quotes in Gujarati

💕ઈશ્વર જે લોકોને લોહીના સંબંધમાં બાંધવાનું ભૂલી જાય છે, એમને પરમ મિત્ર બનાવી દે છે !!

🏄મિત્રતા એટલે અવ્યક્ત લાગણીનો રોજ ઉજવતો મહોત્સવ.

💕મૈત્રીને રંગ નથી તો પણ તે રંગીત છે, મૈત્રીને ચહેરો નથી તો પણ તે સુંદર છે, મૈત્રીને ઘર નથી માટે જ તે તારા અને મારા હૃદયમાં છે.

🏄કાંઈ વધારે તો નથી અમારી પાસે બસ એક દિલ અને એક જાન છે અને એ પણ દોસ્તો પર કુરબાન છે

💕પીડા આપે એવો પ્રેમ કરવા કરતા, ❤ સંતોષ આપે એવી દોસ્તી કરી 💖લેવી સારી !!

🏄જિંદગીમાં એક મિત્ર તો એવો હોવો જોઈએ જે હાલ પૂછે તો કોઈ સંકોચ વગર તમે એને સત્ય કહી શકો !!

Instagram Friendship Quotes in Gujarati [ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ ગુજરાતી]

90+ ઇન્સ્ટાગ્રામ ફ્રેન્ડશીપ કોટ્સ Instagram Friendship Quotes in Gujarati

🏄પરિસ્થિતિ ભલે ગમે તેવી હોય, દુનિયામાં માત્ર દોસ્તો જ હોય છે જે ક્યારેય સાથ નથી છોડતા !!

💕દોસ્તી ઉજવવાનો કોઈ દિવસના હોય સાહેબ, જે દિવસે દોસ્ત મળેને એ દિવસ જ સાચો તહેવાર બની જાય !!

🏄મારું તો કોઈ દોસ્ત જ નથી, બધા જીગરના ટુકડા છે !!

💕“સર્વશ્રેષ્ઠ બનવા માટે સૌથી ખરાબ પરિસ્થિતીઓ નો સામનો કરવો પડે છે.”

🏄સાચા મિત્રો હ્રદયમાં રહે છે, રક્તની જેમ તનમાં વહે છે, જે કર્યુ કૃષ્ણ એ સુદામા માટે, મિત્રતા તેને જ કહે છે.

💕મિત્ર હંમેશા એવો રાખવો જે પોતે આગળ વધે અને તમને પણ આગળ વધવા પ્રેરિત કરે !!

FAQs

મિત્રતાની 4 રેખાઓ શું છે?

સાચો મિત્ર કાળજી રાખે છે, શેર કરે છે અને હંમેશા પ્રમાણિક હોય છે. મિત્રતા એ એક બંધન છે જે ક્યારેય બંધ થતું નથી અને જો લોકો શારીરિક રીતે એકબીજાની નજીક ન હોય તો પણ જીવે છે. સુખી પળોને શેર કરવાથી લઈને દુઃખી સુધી, મિત્રો એ જીવનનો આધાર છે જે વ્યક્તિને સૌથી આનંદદાયક અને મુશ્કેલ સંજોગોમાંથી પસાર થવામાં મદદ કરે છે.

એક લીટીમાં મિત્રતા શું છે?

"મિત્રતા એ સમજાવવા માટે વિશ્વની સૌથી મુશ્કેલ વસ્તુ છે. તે એવી વસ્તુ નથી જે તમે શાળામાં શીખો છો. પરંતુ જો તમે મિત્રતાનો અર્થ નથી શીખ્યા, તો તમે ખરેખર કંઈપણ શીખ્યા નથી.

સુંદર કૅપ્શન શું છે?

માત્ર મારા સુંદર અને કલ્પિત સ્વ હોવા. સંપૂર્ણ ક્યૂટનેસ મોડમાં જીવન જીવવું. સ્મિત ફેલાવવાના મિશન સાથે ક્યૂટી. કોઈ જોતું ન હોય ત્યારે પણ હું સુંદર વસ્તુઓ કરું છું. સુંદર બનવું એ મારી કુદરતી મહાશક્તિ છે.

સરળ શબ્દોમાં મિત્રતા શું છે?

મિત્રતા એ બે અથવા વધુ લોકો વચ્ચેનો ગાઢ સંબંધ છે જેઓ એકબીજાની કાળજી રાખે છે અને ટેકો આપે છે. તે વિશ્વાસ, પ્રામાણિકતા અને પરસ્પર આદર પર આધારિત છે. મિત્રો ઘણીવાર સામાન્ય રુચિઓ અને અનુભવો શેર કરે છે અને સાથે સમય પસાર કરવાનો આનંદ માણે છે.

Was this article helpful?
YesNo
Kiran Bhardwaj

Kiran Bhardwaj is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English, Hindi, Kannada language.

   

Leave a Comment