25 MARATHI PICK UP LINES

Hello friends, in today’s article we will tell MARATHI PICK UP LINES. If you are looking for PICK UP LINES IN MARATHI to impress your crush, girlfriend or wife then definitely read this article till the end.

MARATHI PICK UP LINES

MARATHI PICK UP Lines

 • बाजारात श्रीमंती दिसते, पण प्रेमात फक्त हृदयच दिसतं चेहरा नाही
 • पहिल्या प्रेमात दगा दिला, जगाचा प्रत्येक धडा माणसाला देतो.
 • तू माझ्या जवळ येशील त्यामुळे माझे रक्त वाढते.
 • मला कोणीतरी विचारले की आजकाल तू खूप आनंदी दिसत आहेस. म्हणून मी त्याला सांगितले की मला माझ्या हृदयाचा रक्षक सापडल्यामुळे मी आनंदी आहे.
 • लोक शुद्ध होण्यासाठी गंगेवर जातात, पण तुझ्या हृदयाजवळ येऊन मी शुद्ध झालो.

ALSO READ : Tamil Pick UP Lines

PICK UP LINES IN MARATHI

MARATHI PICKUP LINES
 • मी प्रत्येक गोष्टीचा विचार करू शकतो पण तुझ्याशिवाय जगण्याबद्दल नाही.
 • मला वाटले की हिवाळ्यात कसे गरम होते, मग मला कळले की तू माझ्या जवळ बसला आहेस.
 • मला वाटलं रात्री एवढं काय चमकतंय, मग कळलं की ते तुझं सौंदर्य चमकतंय.
 • तुम्ही कितीही दूर असलात तरी तुमच्या सौंदर्याचा सुगंध दरवळत असतो.
 • मी तुझ्या जवळ येईन, मला अधिक चांगले वाटते.

ALSO READ : DIRTY FLIRTING LINES IN HINDI

MARATHI PICKUP LINES

MARATHI PICK UP LINES
 • आज मला काहीतरी चोरल्यासारखं वाटतंय, तेच तुझं मन.
 • तुझ्या सौंदर्यापुढे सगळंच फिकट वाटतं.
 • तुझे केस इतके सुंदर आहेत की मला त्यातच स्थिरावायचे आहे.
 • तुझे डोळे इतके मारेकरी आहेत की मारण्यासाठी कोणतेही हत्यार नाही, तुझे डोळे पुरेसे आहेत.
 • तुझ्या डोळ्यात मी विरघळलो आणि काय गरज होती.

MARATHI Pick UP Linens For Crush

MARATHI PICKUP LINES
 • आयुष्यातील प्रत्येक दु:ख विसरता येते, पण पहिले प्रेम नाही.
 • तू माझ्यासाठी खूप खास आहेस, चंद्रासाठी जेवढे तारे.
 • तुला पहिल्यांदा भेटणे माझ्यासाठी खास होते कारण तीच माझ्यासाठी पहिल्या प्रेमाची भावना होती.
 • तू इतकी सुंदर आहेस की तुझ्या सौंदर्यामुळे फुलपाखरू तुझ्यावर रागावले आहे.
 • मी अन्नाशिवाय जगू शकतो पण तुझ्या विचारांशिवाय नाही.

MARATHI Pick UP Lines For Girlfriend

MARATHI PICKUP LINES
 • प्रत्येकजण तुला सुंदर मानतो की नाही, पण माझ्यासाठी तू देवदूतासारखी आहेस.
 • तुला पाहून वाळवंटात पाणी पाहिल्यासारखं वाटतं.
 • ज्याप्रमाणे फोन बॅटरीशिवाय चालत नाही, त्याचप्रमाणे मी तुझ्याशिवाय राहू शकत नाही.
 • तुझे हसणे पाहून मला जे काही दु:ख असेल ते दूर होते.
 • मला नशा करायची नाही, मग मला तुझ्या सौंदर्याची नशा चढली.

Also Read:

Was this article helpful?
YesNo
RGR

Hello, My name is RAMESHWARIDEVI. I am interested in writing about new things and conveying them to you. I have experience in SEO for more than 6 years and has been doing content writing for more than 8 years. How did you like the content written by me, do tell me in the comment box.

   

Leave a Comment