ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಬಂಧ My Favourite Book Essay in Kannada

My Favourite Book Essay in Kannada ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಬಂಧ 100, 200, 300, ಪದಗಳು.

ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಬಂಧ My Favourite Book Essay in Kannada

ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಬಂಧ My Favourite Book Essay in Kannada

ನಾವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯಬಹುದು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ, ಮಕ್ಕಳು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮಕ್ಕಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಸಾಧಕ, ಬಾಧಕ, ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಷ್ಟ. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಮಹಾನ್ ಯೋಧರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಥೆಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜನರು ಭಕ್ತಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ.

ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಬಂಧ My Favourite Book Essay in Kannada

ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ. ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದವರೆಗೆ, ಪುಸ್ತಕವು ಮರದ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ರಾಮ ಚರಿತ್ರ ಮಾನಸ ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ. ರಾಮಚರಿತ್ರೆ ಮಾನಸ ಗ್ರಂಥ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲ. ಈ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಗಳಿಸಿದರೆ ರಾಮನ ಪಾತ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಭಂಡಾರ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿಯುವವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯಬಹುದು.

ರಾಮಚರಿತ್ರೆ ಮಾನಸ್ ಬಗ್ಗೆ

ರಾಮ ಚಾರಿತ್ರ ಮಾನಸ ಪುಸ್ತಕವು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಸುಖ-ದುಃಖಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಬದುಕುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸಮಗ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ರಾಮ ಚರಿತ್ರೆ ಮಾನಸ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆಗಳ ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವನವಾಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ಭೇಟಿಯಾದದ್ದು ಹೀಗೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ರಾವಣನು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತೆ ಸೀತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಇದಾದ ನಂತರ ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಮತ್ತು ಹನುಮಂಜಿ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಲಂಕೆಗೆ ಬಂದರು.

ತೀರ್ಮಾನ

ಪುಸ್ತಕವೊಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಹಾಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತವೆ.

ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಬಂಧ My Favourite Book Essay in Kannada

ನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಬಂಧ My Favourite Book Essay in Kannada

ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಜ್ಞಾನದ ರಾಜಧಾನಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ನಿಜವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಎರಡರ ದ್ವಿಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಪುಸ್ತಕವು ನೂರು ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಂಟಿತನದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಂತಹ ಸಂಗಾತಿ ಇಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದೆಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾನು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಭಯಾನಕ, ಪೌರಾಣಿಕ, ಕಾದಂಬರಿಗಳು, ಪ್ರಣಯ- ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೇನೆ.

ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ – ಗೀತಾ

ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕ ಗೀತಾ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತೆಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ. ಈ ಪುಸ್ತಕವಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದೂ ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಗೀತಾ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಗೀತಾ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ. ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡ ಏಕೈಕ ಪುಸ್ತಕವೆಂದರೆ ಗೀತಾ.

ಗೀತಾ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಗೀತಾ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಗೀತೆಯು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥವಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ. ಗೀತಾ ಪಠಣದಿಂದ ಜನರ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಗೀತಾ ಉಪದೇಶ

ಕ್ರಿಯೆ ಮನುಷ್ಯನ ಹಕ್ಕು ಎಂದು ಗೀತಾ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡು, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ದೇವರು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಆತನ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು.

ತೀರ್ಮಾನ

ಮಹಾನ್ ಸಂತರು, ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಗೀತಾ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕೂಡ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗೀತಾಳ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಗೀತಾ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ನಾನಂತೂ ಗೀತಾಳ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ.

ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಏರಿಳಿತಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಪುಸ್ತಕ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುವುದು. ಇದು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :-

Was this article helpful?
YesNo
Komal Mori

Komal Mori is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English, Kannada language.

   

Leave a Comment