710+ સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી Sorry Quotes in Gujarati Text | Status | Shayari

Sorry Quotes in Gujarati [સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી]

710+ સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી Sorry Quotes in Gujarati Text | Status | Shayari

Sorry Quotes in Gujarati [સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી]

જ્યાં બધું મૌન છે, ત્યાં કોઈ અવાજ કે સંગીત નથી.
શા માટે પવન હજુ પણ છે? શું ગુસ્સો છે

કોણ સાચવશે તને મારી જેમ, જે અલગ પણ રહે અને બહુ જ પ્રેમ પણ કરે.

રોજ થાય છે શોકસભા મારી અંદર, હું ઈચ્છાઓનું બેસણું રોજ રાખું છું.

નારાજગી તો ધણી છે પણ એમને ભૂલવા નો વિચાર આ દિલ ને ક્યારેય આવ્યો જ નથી

લગ્ન શુભેચ્છાઓ અને અભિનંદન સંદેશ ગુજરાતી

પોતાનો પરિચય જો પોતે જ આપવો પડે તો સમજવું કે સફળતા હજુ દુર છે.

જો કોઈ ની નજીક રેહવું હોય ને, તો એમના થી થોડુંક દુર રેહવુ જોઈએ..

અમે તમને કેવી રીતે મનાવી શકીએ, એક વાર મને કહે
મારો દોષ મારો દોષ હું મને યાદ કરાવો

જો તમે માફ કરશો તો મને સજા આપો.
હૃદયમાં આટલું દુઃખ કેમ છે? મને કારણ જણાવો

Sorry Quotes in Gujarati [સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી]

710+ સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી Sorry Quotes in Gujarati Text | Status | Shayari

મારી આંખો જોઈને લોકો કહે છે
એવું લાગે છે કે તમારો પ્રેમી તમને પસંદ કરે છે
હું ઘણો પ્રયત્ન કરું છું

જો તમને અમારી સામે કોઈ ફરિયાદ હોય તો તમે અમને ઠપકો આપી શકો છો

પણ ગુસ્સે થશો નહીં, કારણ કે હું તમારો ગુસ્સો એક ક્ષણ માટે પણ સહન કરી શકતો નથી.

અમારા પ્રેમની આ રીતે પરીક્ષા ન કરો,
અમારી સાથે જે પણ થયું છે, ઓછામાં ઓછું અમને માફ કરો.

અમને માફ કરો, મારા પ્રિય, તમને બદનામ કરવા બદલ.
મારી જ ભૂલ હતી જેણે તને મારાથી અલગ કર્યો

સવાર હોય કે સાંજ, મારું મન હંમેશા ઉદાસ રહેતું.
જે પંખીઓ મારા પર ખૂબ ગુસ્સે હતા તેઓને જોઈને હું કેવી રીતે હસી શકું?

જો તમે એકબીજા સાથે લડતા હોવ તો ઓછામાં ઓછું તેને રોકો.
ક્યારેક તમે અને ક્યારેક તે, થોડા સમય માટે આ પ્રેમ સંબંધ જાળવી રાખો.

આ ઘા રૂઝાઈ જશે, બધા દુ:ખ અદૃશ્ય થઈ જશે,
ન તો મારી કે તારી આંખો ક્યારેય ભીની થશે,
જ્યારે તમે મારી સાથે હોવ, ત્યારે તમે મારા પ્રિય છો.

તમારા માટે માફી માંગવાનો અર્થ એ છે કે અમે તમને પ્રેમ કરીએ છીએ,
હવે કૃપા કરીને અમને ઝડપથી માફ કરો, કારણ કે તમે મારું જીવન છો.

Sorry Quotes in Gujarati [સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી]

710+ સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી Sorry Quotes in Gujarati Text | Status | Shayari

જાણે જીવન થંભી ગયું હોય
કારણ કે મારું જીવન મારી સાથે છે નારાજ થઈ ગયો

દરેક વ્યક્તિ ભૂલો કરે છે અને મારી સાથે પણ આવું થયું છે.

જો તમે હવે મારી ભૂલ માટે મને માફ નહીં કરો તો તે મારા ભગવાન સાથે અન્યાય થશે. હું દિલગીર છું!

જે હૃદયની સૌથી નજીક છે તેની પાસેથી ક્ષમા માંગવામાં આવે છે.

તમે મારું જીવન છો, કૃપા કરીને મને બધી ભૂલો માટે માફ કરો.

જાણે જીવન થંભી ગયું હોય
કારણ કે મારું જીવન મારી સાથે છે નારાજ થઈ ગયો

મારા મનમાં બહુ ઈચ્છા હતી કે હું તેને મારી કહીશ.
લોબો પર આ પહેલા શું થયું
તે આવ્યો અને અજાણ્યો બની ગયો

પ્રેમમાં માફ કરતાં પહેલાં મારી ભૂલ
જો તમે ભૂલ કરી હોય તો મને જણાવો અમને સજા કરો

આખી દુનિયા મૌન છે, સંગીત નથી.
શા માટે પવન હજુ પણ છે? શું ગુસ્સો છે

તારા જુદાઈમાં અમે જાતને ભૂલી ગયા છીએ.
અમે તમારી યાદોમાં જીવીએ છીએ જીવવાનું ભૂલી ગયો

Sorry Quotes in Gujarati [સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી]

710+ સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી Sorry Quotes in Gujarati Text | Status | Shayari

આજે તારી સાથે વાત ન કરું તો એ દિવસ નકામો છે.
મને લાગે છે કે હવે આ નારાજગી છોડી દેવી જોઈએ.

જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો કૃપા કરીને મને માફ કરશો.
સાથે વાત ન કરવાની સજા આપશો નહીં

ભૂલથી ભૂલ થઈ જાય તો તેને ભૂલ સમજો અને ભૂલી જાઓ.
પરંતુ ભૂલી જવાથી આપણે ભૂલ ભૂલી જઈએ છીએ. ભૂલશો નહીં

ગુસ્સામાં ખ્યાલ ન આવ્યો અને તમને ઠપકો આપ્યો
હું ભૂલી ગયો કે મારે તમને કેટલું સમજાવવું છે
તે મુશ્કેલ છે, કૃપા કરીને મને માફ કરો મારા પ્રેમ

હું તમને મનાવીશ, તમે મને મનાવો
પ્રેમની લડાઈમાં જીતશો નહીં કે હારશો નહીં.

અમે તમારી પાસેથી કંઈક સાંભળવા ઈચ્છીએ છીએ
કોઈ પ્રેમ વિશે વાત કરતું નથી ફક્ત ફરિયાદ કરો

હું પોતે રડ્યો અને રડ્યા પછી ચૂપ થઈ ગયો, બસ
એમ વિચારીને કે જો કોઈ મારું પોતાનું હોત તો મને રડવા ના દેત

અમારાથી નારાજ ન થાઓ, અમને માફ કરો.
અમે સ્વીકારીએ છીએ કે અમે ભૂલ કરી છે, તે ભૂલ આવી સજા ન આપો

Sorry Quotes in Gujarati [સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી]

710+ સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી Sorry Quotes in Gujarati Text | Status | Shayari

જે વ્યક્તિ માફ કરે છે દેવતા સ્વરૂપમાં છે

હું તેનો ગુસ્સો સહન કરી શકું છું તેનું મૌન નહીં

મહેરબાની કરીને મારી અસંસ્કારીતાને માફ કરો
મારા પરિવર્તનની આશા તમારું જીવન બરબાદ ન કરો

શરમ જીવનનું ભાગ્ય બની ગયું છે
આજે મારા હૃદયની દેવી પથ્થર તરફ વળ્યા

સોરી કહીને તમે અમને શરમાવતા નથી?
કર, અમે તમારા જ છીએ. અમને આ રીતે અજાણ્યા ન કહેશો

ભૂલ આપણે કરી છે
તેને સજા કરો પણ મહેરબાની કરીને ગુસ્સે થશો નહીં

જ્યાં સુધી હું જીવું છું ત્યાં સુધી મને માફ કરો
મને એ બાબતોથી શરમ આવે છે હું રહીશ

દોષ તારી છે કે મારી..સંબંધ તો આપણો જ છે ને

Sorry Quotes in Gujarati [સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી]

710+ સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી Sorry Quotes in Gujarati Text | Status | Shayari

સોરી કહેવાથી કોઈ ફરક પડતો નથી
જે પણ તમારા હૃદયની નજીક છે તે ઠીક થઈ જાય છે

તે અમને એવી રીતે મેળવવા ઈચ્છતો હતો કે તે મારી ભૂલ હોય અને તે માફી માંગે

જીવનનો માર્ગ હંમેશા સાફ રાખો
કોઈની માફી માગો તો કોઈને માફ કરો

તે એક સ્વપ્ન હતું
અમે એક રીતે તેમના પર ગુસ્સે થયા
તેણે સોરી કહ્યું અને મને ગળે લગાડ્યો

તે અમને ઘણું મેળવવા માંગતો હતો,
તે મારી ભૂલ હતી અને તે માફી માંગે છે.

તમારા મૌન થી કોઈ બહુ દુઃખી છે,
જો શક્ય હોય તો, કોઈને કોઈ બહાને તેની સાથે વાત કરો

જીભથી માફ કરવામાં સમય નથી લાગતો,
હૃદયથી માફ કરવામાં યુગો લાગે છે.

હા, માફ કરશો, અમે ઘણા નજીક હતા છતાં ઘણા દૂર હતા.
મને એ પણ ખબર નથી કે કોની ભૂલ હતી કે તેઓને આમ કરવા મજબૂર કરવામાં આવ્યા.

Sorry Quotes in Gujarati [સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી]

710+ સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી Sorry Quotes in Gujarati Text | Status | Shayari

જો મારાથી ભૂલ થઈ હોય તો મને માફ કરજો.
પરંતુ તેને આ રીતે અવગણશો નહીં

પ્રેમના શહેરમાં કોઈને માફી નથી પ્રેમ ઉંમર જોતો નથી, તે ફક્ત નાશ કરે છે.

હું તમારા કાન પકડીને તમારી માફી માંગું છું, મારા પ્રેમ.
બધું ભૂલી જાઓ અને સંમત થાઓ, મારા પ્રિય

આ વર્ષ પણ યાદોની ભેટ સાથે જઈ રહ્યું છે,
મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો કૃપા કરીને મને માફ કરશો.

જો શક્ય હોય તો, તમારા દ્વેષમાં અમને યાદ રાખો,
કારણ કે અમે તમારી પ્રાર્થનાને લાયક ન હોઈએ.

જો મારા હૃદયને શાંતિ મળે,
તો સમજો કે મેં તને માફ કરી દીધો છે.

“મેં જીવનને એટલું સરળ બનાવ્યું કે મેં કેટલાકને માફ કર્યા અને અન્ય પાસેથી ક્ષમા માંગી.”

“માફ કરશો, હું તમારા જેવો નથી, હું કોણ છું તે સમજવાનું તમારા માટે નથી.”

Sorry Quotes in Gujarati [સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી]

710+ સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી Sorry Quotes in Gujarati Text | Status | Shayari

હવે ભૂલ થઈ ગઈ હોય તો મને માફ કરો, તમારા હૃદયમાંનો ગુસ્સો સાફ કરો, હું તમને માફ કરું છું!

“મને ખબર નથી કે હું તમારામાં કેમ ખોવાઈ ગયો છું,

હું તમારા ચહેરાને હળવા બનાવવા બદલ માફી માંગુ છું.”

“કોઈ દિવસ તમે મને યાદ કરશો, પછી તમે આટલું વિચારીને પસ્તાશો, કાશ તમે માફી માંગી હોત.”

મારા પતિ મને હસાવે છે, મારા આંસુ લૂછી નાખે છે, માત્ર હું તેની સાથે લડે છે,

તેને દુઃખી કરું છું, હું ફરી આવી ભૂલ નહીં કરું, હવે પ્રિય પતિ સંમત થાઓ.

ભગવાને મને પતિ તરીકે જીવવાનું કારણ આપ્યું છે, અને મેં મારી ભૂલથી તે

કારણ દૂર કરી દીધું છે, મને માફ કરો, હવે હું માફી માંગું છું.

ખરું કે, કેટલીકવાર અમે દલીલ કરીએ છીએ, પરંતુ અમે તમને અમારા કરતાં વધુ પ્રેમ કરીએ છીએ.

હું તમારી પાસે હજાર વખત માફી માંગવા તૈયાર છું, કારણ કે તમે મારા હૃદયની નજીક છો, મારા પ્રેમ

જો હું જાણું છું કે તમે શેના પર ગુસ્સે થયા છો, તો હું તમને સમજાવી શકું છું.
હવે તું ગુસ્સે છે તો ફરિયાદ પણ કરજે, જેથી હું મારી ભૂલ સ્વીકારી શકું.

Sorry Quotes in Gujarati [સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી]

710+ સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી Sorry Quotes in Gujarati Text | Status | Shayari

❝ એવું ન વિચારો કે હું તમારા લાયક નથી
અમે જેમને માટે તરસ ઉપલબ્ધ નથી ❜❜

તે દૂધના ચંદ્રની જેમ ક્યાં ખોવાઈ જાય છે તેની મને ખબર નથી
તેણે અમને આખી રાત જાગ્યા તેણી સૂઈ રહી

અમે હાથ જોડીને માફી પણ માંગી
ઉમેર્યું હજુ સુધી તેણીએ અમને જોઈએ ડાબે

મારા પિતા મને ખૂબ પ્રેમ કરે છે
હું મારા પિતાને ઓળખું છું માફ કરી દેશે

તેની સાથે વાત કરતી વખતે અમે સમય ભૂલી જતા
આજે એ જ સમયની વ્યક્તિ અમને સાથે ભૂલી ગયા

જ્યારે તમે મારા કારણે ગુસ્સે થાવ છો
પછી થોડા સમય પછી તમારા કરતાં વધુ
મને પીડા થાય છે

જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો કૃપા કરીને મને માફ કરશો.
સૂઈ ગયા પછી સવાર કોણ જાણે? હોવું કે ન હોવું

સાચું કહું તો હું તમને દરેક ક્ષણે યાદ કરું છું
જ્યારે જીવન ખોવાઈ જાય છે તમને ગુસ્સો આવે છે

Sorry Quotes in Gujarati [સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી]

710+ સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી Sorry Quotes in Gujarati Text | Status | Shayari

ઓછું બોલવાથી પ્રેમ નથી ચાલતો હૃદયમાં, તે જીવંત છે દુનિયા છોડી દે છે ❜❜

તેમને યાદ કરીને પણ આંસુ આવી જાય છે,
જ્યારે તેઓ આપણા પર ગુસ્સે થાય છે ત્યારે જીવ ગુમાવે છે.

હૃદયમાં પ્રવેશતા ધબકારા જેવા,
જેમને યાદ કરવામાં આપણે દરેક ક્ષણ પસાર કરીએ છીએ,

“ભૂલ અને છેતરપિંડી વચ્ચે ઘણો તફાવત છે.
ભૂલો ફરીથી અને ફરીથી માફ કરી શકાય છે,
પણ છેતરવા માટે નહિ.”

“વફાદારીના બદલામાં, સંપૂર્ણ વફાદારી હોવી જોઈએ.”

નહિ તો બહેન મને માફ કરો અને ચાલ્યા જાવ.”

“આ રીતે, મેં જીવનમાં શાંતિ પ્રાપ્ત કરી છે,
કોઈને માફ કર્યા, કોઈની સાથે શાંતિ કરી.”

હું મારા ભૂતકાળને એક પત્ર લખવા માંગુ છું,
હું કરેલી ભૂલો માટે માફી પત્ર લખવા માંગુ છું.

“तुमसे लड़ते है फिर तुम्हारे बारे में ही सोचते रहते है।”

Sorry Quotes in Gujarati [સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી]

710+ સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી Sorry Quotes in Gujarati Text | Status | Shayari

પ્રેમ પણ એ ચા જેવું જ થઈ ગયું છે
ત્યાં સુધી જ સારું લાગ્યું જ્યાં સુધી ગરમ હતી

પ્રેમનાં ગુનામાં બંને સામેલ હતાં, તો એકની સજા

ખામોશી અને બીજાની દર્દભરી તન્હાઈ કેમ?

જે પ્રેમને હું અત્યાર સુધી રેશમની ડોર સમજતો હતો,

એ તો ખરેખર દિલ માટે ફંદો સાબિત થઈ

મજા છે મજા છે કહીને બધાને

ઘણી વાર હાલત છુપાવી મેં રાખી

ના હેરાન કર જીવવા દે મને “જિંદગી”,

તારી કસમ તારી આગળ હારી ગયા છીએ હવે

દુઃખો એ ન હો રાખડી જાણે બાંધી

સમયથી મેં યાદો સુરક્ષિત છે રાખી

પ્રેમનાં આ ગુનામાં બંને સામેલ હતાં,
તો એકની સજા ખામોશી અને બીજાની દર્દભરી તન્હાઈ કેમ હતી

એ હૃદય તે પણ ભલા કેવો ફસાવ્યો છે મને,
જે નથી બન્યા મારા માટે તે એનો જ બનાવ્યો છે મને.

Sorry Quotes in Gujarati [સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી]

710+ સોરી ક્વોટ્સ ગુજરાતી Sorry Quotes in Gujarati Text | Status | Shayari

હે ભગવાન એને પણ ખુશ રાખજે જે મને ખુશ નથી જોઈ શકતા

કોઈ એવો સમય ની હતો જ્યારે એમણે મારી કાળજે નહિ કરી હતી
પણ અમે જ એમની કદર કરવામાં મોડા પડી ગયા હતા

સાચો પ્રેમ એ છે જે તેની ભૂલ ન હોય ત્યારે પણ કરે છે.
પોતાના સંબંધને બચાવવા પોતે જ સોરી કહે છે!

દુનિયામાં સૌને પ્રેમ કરવા જન્મ લીધો હતો
ખોટુ ન લગાડતા એમા તમે જરાક વધારે ગમી ગયા
પરંતુ તમને અમે ન ગમ્યા

કોઈની પણ સાથે પ્રેમમાં ન પડો અથવા પ્રેમની અભિવ્યક્ત ન કરો ચાર દિવસના
સુખ કરતા આખા જીવનની એકલતા વધારે ઈચ્છવા યોગ્ય

“ખુશીઓ નું શહેર અને મારુ દિલ ઉદાસ 😥છે,
બીજા કોઈની તમન્ના નથી બસ તારો જ ઈન્તેજાર છે.”

ક્યારેક-ક્યારેક એ સવાલ ખુબજ સતાવે છે મને કે,
આપણે મળ્યા જ શા માટે જયારે આપડે મળવું જ ના❌ હતું.

કેટલી વખત માફ કરું તને તે ગઈ વખતે પણ,
એવું જ કહીયુ હતું કે હવે આવી ભૂલ નહિ થાય.

Was this article helpful?
YesNo
Kiran Bhardwaj

Kiran Bhardwaj is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English, Hindi, Kannada language.

   

Leave a Comment