60+ પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી Prayer Quotes in Gujarati | Wishes | Shayari

Prayer Quotes in Gujarati{પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી}

60+ પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી Prayer Quotes in Gujarati

Prayer Quotes in Gujarati{પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી}

પ્રાર્થના વ્યક્તિના ખરાબ સમય દરમિયાન હકારાત્મક ઉર્જા આપે છે.

હે માં શારદા હે માં શારદા
તારી પુજાનું ફળ થવા શક્તિ દે તારા મયુરનો કંઠ થવા સુર દે

60+ પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી Prayer Quotes in Gujarati | Wishes | Shayari - BLOG DAIRY

Prayer Quotes in Gujarati{પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી}

સુર શબ્દનો પુર્યો સાથિયો રંગ ભરી દો માં એમાં
રગરગમાં મધુરગ પ્રગટાવી પ્રાણ પુરી દો ગીતલયના
જ્ઞાનદા ભક્તિ દે હે માં શારદા…

મળે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગના આશા ઉરે એવી નથી
ઘો દેહ દુર્લભ માનવીનો ભજન કરવા ભાવથી

થતું જે કાયાથી, ઘડીક ઘડી વાણીથી ઊચરું,

કૃતિ ઇં‍દ્રિયોની, મુજ મન વિશે ભાવ જ સ્મરું;

સ્વભાવે બુદ્ધિથી, શુભ-અશુભ જે કાંઈક કરું,

ક્ષમાદૃષ્ટે જોજો, – તુજ ચરણમાં નાથજી! ઘરું

વિચાર વાણી વર્તને, સૌનો પામું પ્રેમ
સગાં સ્નેહી કે શત્રુનું, ઇચ્છું કુશળક્ષેમ…

ખાલી જગ્યા ખોળીએ, કણી મૂકવા કાજ
ક્યાંયે જગકર્તા વિના, ઠાલુ ના મળે ઠામ…

ષષ્ઠિ તું નારાયણી મહિસાસુર માર્યો મા મહિસાસુર

નર નારી ના રૂપે વ્‍યાપ્‍યાં સર્વેમા જયો જયો

Prayer Quotes in Gujarati{પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી}

60+ પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી Prayer Quotes in Gujarati

પ્રાર્થના આપણી સ્વયંની પ્રગતિ માટેનું એક સાધન છે.

બ્રહ્મ મધ્ય તુ યહોવ શક્તિ તુ ઈસુ પિતા પ્રભુ તુ

અદ્વિતીય તુ અકાલ નિર્ભય આત્મ લિંગ શિવ તુ

ચાર ચાર ધામની ખોડલમાં ની આરતી
ચાર ચાર ધામની માં ખોડલ તારી આરતી

ખરી ખૂબી માં ખોડલ તારી જોગમાયા હે અવતારી
દીઠી તુને દેવ ડાઢાળી ભેરે ભેળીયા વાળીરે

રાજપરામાં રાજ તારા ગઢ જુનાળે ગામ તારા
માટેલે માંડવડા તારા પ્રગટ પરચા તારા રે

પેલી આરતી માટેલ ધામે બીજી આરતી ગળધરા મા
ત્રીજી આરતી રાજપરમા ચોથી કાગવડ ધામે રે

સાચું બતાવી રૂપ શ્રીગિરિરાજ હૃદયે સ્થાપજો
પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો

Prayer Quotes in Gujarati{પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી}

60+ પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી Prayer Quotes in Gujarati

પ્રાર્થના આપણને પોતાના આત્મા સાથે અનુસંધાન કરાવતો સેતુ છે.

કાપ કલેશ કંકાસ ને, કાપ પાપ પરિતાપ
કાપ કુમતિ કરુણા કીજે, કાપ કષ્ટ સુખ આપ…

તાતણીયા ધરાવાળી ખોડલ મા
તાતણીયા ધરાવાળી ખોડલ મા

સેવક જનોના સંકટ કાપો ખમકારી ખોડિયાર દર્શન આપો
સેવક જનોના સંકટ કાપો ખમકારી ખોડિયાર દર્શન આપો

બોલાવે તમારા બાળ ખોડીયાર મેલો અબોલડા
બોલાવે તમારા બાળ ખોડીયાર મેલો અબોલડા

બોલાવે તમારા બાળ ખોડીયાર મેલો અબોલડા
બોલાવે તમારા બાળ ખોડીયાર મેલો અબોલડા

બોલાવે તમારા બાળ ખોડીયાર મેલો અબોલડા
બોલાવે તમારા બાળ ખોડીયાર મેલો અબોલડા

ઓ ઇશ્વર ભજીએ તને, મોટું છે તુજ નામ
ગુણ તારાં નિત ગાઇએ, થાય અમારાં કામ

Prayer Quotes in Gujarati{પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી}

60+ પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી Prayer Quotes in Gujarati

સૃષ્ટિ કે ઈસ તેરે બાગમે પુષ્પો કી હમ શાન,
જીવનભર સૌરભ ફૈલાયે ગાયે તવ ગુણગાન

બોલાવે તમારા બાળ ખોડીયાર મેલો અબોલડા
બોલાવે તમારા બાળ ખોડીયાર મેલો અબોલડા

60+ પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી Prayer Quotes in Gujarati | Wishes | Shayari - BLOG DAIRY

Prayer Quotes in Gujarati{પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી}

મેરે અચ્છે ભગવાન, દે દે ઐસા વરદાન
મેરે અચ્છે ભગવાન, મેરે અચ્છે ભગવાન

ૐ તત્સત્ શ્રી નારાયણ તું, પુરુષોત્તમ ગુરુ તું ;
સિદ્ધ બુદ્ધ તું , સ્કન્દ વિનાયક સવિતા પાવક તું.

ઓ ઇશ્વર ભજીએ તને, મોટું છે તુજ નામ
ગુણ તારાં નિત ગાઇએ, થાય અમારાં કામ.

જનસેવાના પાઠ શીખવ્યા, મધ્યમ માર્ગ બતાવીને
સંન્યાસીનો ધર્મ ઉજાળ્યો, વંદન કરીએ બુદ્ધ તને

હમ ચલે નેક રસ્તે પે, હમસે ભૂલકર ભી ભૂલ હો ના … ઇતની …

ઠંડીમાં મુજ કાયા થથરે, ખૂટી ધીરજ મારી
વિશ્વાનલ ! હું અધિક ન માગું, માગું એક ચિનગારી

Prayer Quotes in Gujarati{પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી}

60+ પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી Prayer Quotes in Gujarati

ચોથે ચતુરા મહાલક્ષ્મી મા સચરાચર વ્‍યાપ્‍યાં, મા

ચાર ભુજા ચૌદિશા, પ્રગટયાં દક્ષિણમાં જયોજયો

માગું હું તે આપ, પ્રભુજી
માગું હું તે આપ, પ્રભુજી ! માગું હું તે આપ.

જ્યાં જ્યાં ઘંટારવ, ત્યાં ત્યાં માડી તારા દર્શન
ઘંટારવમાં પૂજા ને ઘંટારવમાં અર્ચન
માડી તારી રગરગમાં ઘંટારવ થાય

સર્વ જગે સુખાકારી વધે ને, વળી વધે ધનધાન્ય … દયાળુ પ્રભુ

ઊંડા એ સાગરનાં મોજાં ઉછાળી, ધૂ ધૂ ગજાવનાર કેવા હશે ? … મને કહોને

ઉરની સાંકલડી શેરીના પંથ વિશાળ રચાવો,
હૈયાના ઝરણાં નાનાને સાગર જેવું બનાવો,
અમને ગરજંતા શીખવાડો … પ્રભુ હે

દીનદુઃખિયાના દુઃખ હરવાને, આપો બળ મને સહાય થવાને,
અમ પર પ્રેમ ઘણો વરસાવ … અમે તો તારાં.

અમને આપ્યાં જ્ઞાન ગુણ, તેનો તું દાતાર
બોલે પાપી પ્રાણીઓ, એ તારો ઉપકાર.

Prayer Quotes in Gujarati{પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી}

60+ પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી Prayer Quotes in Gujarati

બોલાવે તમારા બાળ ખોડીયાર મેલો અબોલડા
બોલાવે તમારા બાળ ખોડીયાર મેલો અબોલડા

ભુલ કર ભી કોઈ ભુલ હો ના ઇતની શક્તિ હમેં દેના દાતા
મન કા વિશ્વાસ કમજોર હો ના

તિમિર ગયું ને જ્યોતિ પ્રકાશ્યો તિમિર ગયું ને જ્યોતિ પ્રકાશ્યો
શિશુને ઉરમાં લ્યો, લ્યો દયામય! મંગલ મંદિર ખોલો

નામ મધુર તમ રટ્યો નિરંતર નામ મધુર તમ રટ્યો નિરંતર શિશુ સહ પ્રેમે બોલો

નામ મધુર તમ રટ્યો નિરંતર નામ મધુર તમ રટ્યો નિરંતર શિશુ સહ પ્રેમે બોલો

દીન ક્રુર ને ધર્મવિહોણાં, દેખી દિલમાં દર્દ વહે
કરુણાભીની આંખોમાંથી, અશ્રુનો શુભ સ્રોત વહે

મૈત્રીભાવનું પવિત્ર ઝરણું, મુજ હૈયામાં વહ્યા કરે
શુભ થાઓ આ સકળ વિશ્વનું, એવી ભાવના નિત્ય રહે

દૂર અજ્ઞાન કે હો અંધેરે તૂ હમેં જ્ઞાન કી રોશની દે
હર બુરાઈ સે બચતે રહે હમ જિતની ભી દે ભાલી જ઼િંદગી દે

Prayer Quotes in Gujarati{પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી}

60+ પ્રાર્થના કોટ્સ ગુજરાતી Prayer Quotes in Gujarati

ઇતની શક્તિ હમેં દેના દાતા મન કા વિશ્વાસ કમજોર હો ના
ઇતની શક્તિ હમેં દેના દાતા મન કા વિશ્વાસ કમજોર હો ના

હે જેનું ઘર છે કૈલાસ મોટા ડુંગર મા વાસ
જે મન થી માને પુરી કરે એની આશ
બ્રહ્મા વિષ્ણુ છે ખાસ પાપી આવે ના પાસ
ત્રણેય લોક ને મહાદેવ નો વિશ્વાસ

હે જેના માથે સે ત્રીજી આંખ ગળે છે નાગ તોય બાપો ભોળો છે
હે જેના લલાટે ભભુતી રાખ સિંહાસન વાઘ તોય બાપો ભોળો છે

દીન, અબુધ, અપાત્ર અમે તો,અત્તર ભરીએ પ્રકાશ,
પાસે પળે પળ વસીએ, પ્રભુજી ! એક જ એ અંભલાષ,
દયાનિધિ ! નમીએ વારંવાર ! દયાનિધિ !

મન, બુદ્ધિ, ચિત્તથી પાર પ્રભુજી ! તો યે દયા ધનરૂ૫,
ઉજજવલ આપ બતાવી બરાબ૨, સાગ૨ રૂપઅરૂ૫,
દયાનિધિ ! નમીએ વારંવાર ! હાનિધિ !

તારા પ્રભાવે નિભાવ્યો મને પ્રભુ ! આજ લગી પ્રેમભેર,
નિશ્ચે મને તે સ્થિર પગલેથી ચલવી પહોંચાડશે ઘેર,
દાખવી પ્રેમલ જ્યોતિની સેર

રજનિ જશે, ને પ્રભાત ઊજળશે, ને સ્મિત કરશે પ્રેમાળ,
દિવ્ય ગણોનાં વદન મનોહર મારે હૃદ્ય વસ્યાં ચિરકાળ,

ડગમગતો પગ રાખ સ્થિર મુજ, દૂર નજર છો ન જાય;
દૂર માર્ગ જોવા લોભ લગીર ન, એક ડગલું બસ થાય,

FAQs

પ્રાર્થના માટે સારું અવતરણ શું છે?

"હૃદય વગરના શબ્દો કરતાં પ્રાર્થનામાં શબ્દો વિનાનું હૃદય હોવું વધુ સારું છે." "આપણે તેનો ખ્યાલ રાખીએ કે ન અનુભવીએ, પ્રાર્થના એ ભગવાનની તરસની આપણી સાથેની મુલાકાત છે. ભગવાન તરસ્યા છે કે આપણે તેના માટે તરસીએ." "પ્રાર્થના હૃદયને વિસ્તૃત કરે છે જ્યાં સુધી તે પોતાની જાતને ભગવાનની ભેટ ધરાવવા માટે સક્ષમ ન હોય."

જ્યારે આપણે અવતરણ પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે શું થાય છે?

પ્રાર્થના ભગવાનને બદલતી નથી, પરંતુ જે પ્રાર્થના કરે છે તેને બદલે છે. સાચી પ્રાર્થના એ ન તો માત્ર માનસિક કસરત છે કે ન તો સ્વર. તે તેના કરતાં ઘણું ઊંડું છે - તે સ્વર્ગ અને પૃથ્વીના સર્જક સાથે આધ્યાત્મિક વ્યવહાર છે. આનંદ પ્રાર્થના છે; આનંદ એ શક્તિ છે: આનંદ એ પ્રેમ છે; આનંદ એ પ્રેમની જાળ છે જેના દ્વારા તમે આત્માઓને પકડી શકો છો.

આપણે શા માટે પ્રાર્થના કરવાની જરૂર છે?

કારણ કે જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે આપણા વિચારો ભગવાન તરફ દોરીએ છીએ. તે આપણને જીવનના કંટાળાજનક પર ઓછું અને આપણા જીવનમાં ભગવાન, તેની શક્તિ, તેના પ્રેમ અને તેના કાર્ય પર વધુ રહેવામાં મદદ કરે છે. અને આપણા વિચારોને ભગવાન તરફ વાળવા સિવાય, જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે આપણે ભગવાનને આપણા મનમાં મૂકીએ છીએ.

આપણા રોજિંદા જીવનમાં પ્રાર્થનાનું શું મહત્વ છે?

ભગવાન, આપણા પ્રેમાળ સ્વર્ગીય પિતા, ઇચ્છે છે કે આપણે પ્રાર્થના દ્વારા તેમની સાથે વાતચીત કરીએ. જ્યારે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે તે હંમેશા આપણું સાંભળે છે. દૈનિક પ્રાર્થના તમને, તમારા પરિવારને અને તમે જેમને માટે પ્રાર્થના કરો છો તેઓને આશીર્વાદ આપી શકે છે. તે તમારા જીવનમાં વધુ શાંતિને આમંત્રિત કરી શકે છે, તમારા માટે ભગવાનની યોજના વિશે વધુ જાણવામાં અને વધુ મદદ કરી શકે છે.

Kiran Bhardwaj

Kiran Bhardwaj is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English, Hindi, Kannada language.

   

Leave a Comment